Le Roman de Flamenca Corpus

Old Occitan (XIII century)

(Under Construction)

Olga Scrivner, Sandra Kübler, Barbara Vance, and Eric Beuerlein

5. Lines 1259-1850

 1. Pois dis : " Auras sui et estrac ;               (French)
 2. Anc mais hom tal mollier non hac !
 3. E tu dizes que ges non saps
 4. Con la tenguas ni en cals caps ?
 5. Non saps ? Si fas . E quo ? Bat la !
 6. El batres que m' enanzara ?
 7. Deu! er en plus douza e miellers ?
 8. Ans n' er plus amara e piegers :
 9. Car tostemps o ai ausit dire
 10. Que batres non tol fol consire ,
 11. Ans , qui castia ni repren
 12. Fol cor , adoncas plus l' espren ;
 13. E non ten pro forsa ni tors
 14. A cor , pos lo destrein amors ,
 15. [Page 48]
 16. Que non fassa , o tost o tart ,
 17. Sa volontat ; quis vol lo gart !
 18. Mais eu segrai aquest cossell :
 19. De trop freg e de trop soleil
 20. La gardarai ben , e de fam .
 21. Mal aia mos cors , pos tan l' am ,
 22. Si de totz autres non la garda !
 23. Ja no i metrai nuil' autra garda
 24. Mai mi meteis , car plus fizel
 25. Non trobaria , neis en cel .
 26. Nulla ren als non ai a far :
 27. Pron ai a beur' es a manjar
 28. E de cavalgar sui totz las ;
 29. Repausar m' ai per esser gras ,
 30. Car repausar si deu homs veils ;
 31. Mais autramens pausera mielz ,
 32. Car veils hom nom pot repausar
 33. Can l' aven toset' a gardar .
 34. Mais eu , si puesc , la gardarai ,
 35. Engien e forsa i metrai ,
 36. En zo sera totz mos aturs .
 37. La tors es grans e fortz le murs ;
 38. Lains la tenrai ensarrada
 39. Ab una donzella privada
 40. O doas , que non estiu sola ;
 41. E sia pendutz per la gola
 42. Si n' eis ses mi , neis al mostier
 43. Per ausir messa ni mestier ,
 44. Et adonc que sia granz festa ! "
 45. Ges nom [fai] demora ni resta ,
 46. [Page 49]
 47. Ans s' en vai tot dreih a la tor ,
 48. Et ac ab si un murador ,
 49. E fes li faire aital pertus
 50. Con hom sol faire a reclus ;
 51. Aquel respos en la cosina .
 52. El non dorm ni pausa ni fina ,
 53. Anz poinet en far so que volc .
 54. Lo cor el cors el sen li tolc                (French)
 55. La gelosia que l' afolla ;
 56. E nom penses ques el las tolla ,
 57. Anz la creis a totz jorns e dobla ,
 58. Et on mais pot el s' en encobla .
 59. Nos lavet cap nis ras la barba ;
 60. D' aquella semblet una garba
 61. De civada quan es mal facha ;
 62. Pelada l' ac per luecs e tracha
 63. E mes los pels totz en la bocha .
 64. Quan la fort gelosial tocha
 65. El estraga si coma cans .
 66. Qui es gelos non est ben sans .
 67. Tut l' escriva que son a Mes
 68. Non escriran los motz nils vers
 69. Ni las captenensas que fes
 70. En Archimbautz cascuna ves ,
 71. Ans dic ques eissa Gilosia
 72. Non sap aitan con el fasia
 73. [Page 48]
 74. D' esser gilosa , per c' uimais
 75. Lo sobreplus als gelos lais ,
 76. Quar mout ne fan de feras merras ,
 77. De tals n' i a , e follas erras .
 78. Li bona res non sap ques fassa ;                (French)
 79. Mout ergueil e mouta menassa
 80. L' aven del gilos a suffrir ;
 81. Sos viures val meins de morir
 82. Sil jorn a mal , pietz ha la nug
 83. Car ren no i te mas sol enug ;
 84. E sa pezansa , e sa mort ,
 85. Non troba ren que la conort .
 86. Doas puncellas ac mout gentas ,
 87. Mais atresi eron dolentas ,
 88. Car son presas et essarradas .
 89. Cortesas son et esse[nha]das ;
 90. Aisi com podon la confortan ;
 91. E , per la bon' amor queil portan ,
 92. De lur pena non lur sove ,
 93. Le gelos vai soen , e ve
 94. E ten ades las claus el ma .
 95. Ges gaire non estet em pla ,
 96. Anz vai entorn sa tor garan
 97. Et apinzant e remiran .
 98. Las doas piucellas servion                (French)
 99. Quant il manjavon ni beviu ,
 100. Car al fenestral de la tor ,
 101. [Page 51]
 102. Atressi con en [re]freitor ,
 103. Avia fag avan pausar
 104. Tot zo qu' era obs al manjar .
 105. Apres disnar el s' en issia
 106. Quais per deportar tota via ;
 107. Mais nous penses ques lonhes trop ,
 108. Ans remania ben de prop ,
 109. Car en la cosinas n' intrava
 110. E de lainz el esgarava
 111. De sa moiller quos captenia ,
 112. E moutas vez el la vesia
 113. Qu' il eissa de la carn tallava
 114. E del pa , e pois en donava
 115. A sas punzelas bellamen ,
 116. [D]el vin e [de] l' aiga eissamen .
 117. Et el avia ben empres
 118. Ab lo coc que non parles ges
 119. Qu[e] el las agaites d' aqui .
 120. Uns jorns s' avenc que vis faili
 121. A las puncellas que manjavon ;
 122. C' om las gaites non s' en garavon :
 123. L' una puncella levet sus
 124. E pres del vin qu' er' al pertus ,
 125. E conoc ben qu' En Archimbautz
 126. Estet en la cosin' enclauz ,
 127. Car , vesent ela , s' en anet ,
 128. Et il a si dons o comtet .
 129. [Page 51]
 130. L' una puncell' ac nom Alis ,
 131. Li meillers res ques hanc hom vis ;
 132. L' autr' apellet bom Margarida ,
 133. Que de totz bons aips fon complida ;
 134. Cascuna fes a som poder
 135. A si dons honor e plazer .
 136. Mout trais Flamenca greu trebail ,
 137. Car mout sospir et mout badail ,
 138. Mout angoiss[a] e mout sospir
 139. L' aven[c] per son marit suffrir ,
 140. E mouta lagrem' a beguda .
 141. Dolenta es et irascuda ;
 142. Mais d' aisol fes Dieus honor gran                (French)
 143. Car non amet ni hac enfan ,
 144. Car s' il ames e non agues
 145. Ab que s' amor paisser pogues ,
 146. Ieu cug ben que pieitz l' en estera .
 147. Ja negun tems il non amera
 148. Si Amors , per son jausimen ,
 149. Noil o mostres privadamen ,
 150. Mais il l' ensenet de son joc
 151. Quan conoc la sazon nil luec ,
 152. Mais lonc tems plais es tenc per morta .
 153. Negun jorn non passet la porta
 154. Si non es festa o dimergues ,
 155. [Page 53]
 156. E non es cavallier[s] ni clergues
 157. Adonc pogues ab leis parlar ,
 158. Car , el mostier , la fes estar
 159. En un angle qu' es mout escurs :
 160. Daus doas partz estaval murs ,
 161. E de davan el' el ac messa
 162. Una post auta et espessa
 163. Ques ateis ben tro al mento ,
 164. Hon i sezia , de viro .
 165. Lains caup ill e sas donzellas
 166. El gelos , sis volgues , ab ellas ,
 167. Mais defors sec ad una part
 168. A guisa d'ors e de laupart ;
 169. Ben semblet home entreceli .
 170. Quant hom dizia l' avangeli ,                (French)
 171. Sel tems fos clars et estes pres ,
 172. La i pogra vezer , se i gardes .
 173. Il non anava ges ufrir ,
 174. An[z] li fasia lai venir
 175. Enz Archimbautz lo capella .
 176. Nous penses queil baizes la ma
 177. Si non l' agues mout ben cuberta ;
 178. Il non donava ges l'uferta ,
 179. Mais Enz Archimbautz , que la gara ,
 180. Noil laisset descubrir la cara
 181. Ni traire sos gans de las mans ;
 182. Anc non la vi le cappellans
 183. [Page 54]
 184. A Paschas ni a Roasos .
 185. Pas li dona[va] us clersos ;
 186. Aquel la pogra ben vezer
 187. Si n' agues engien ni saber .
 188. Apres missa est s' en issia
 189. Enz Archimbautz , que ges mieidia
 190. No[n] i aten ni hora nona ;
 191. Mantenen las donzelas sona :
 192. " Venes vos ne , venes vos ne ,
 193. Qu' ieu m' anarai disnar dese ,
 194. No m' i fassas , sius plas , estar . "
 195. Non las giquia gens orar .
 196. Aisi lur estet ben dos ans ;
 197. A totz jorns doblet lur afans ,
 198. Lur enueg[s] e lur desplazer[s] ,
 199. E non era matis ni sers
 200. Qu' Enz Archimbautz non maleges
 201. A si meteis e non laines .
 202. A Borbo avia rics bains ;                (French)
 203. Quis volc , fos privatz o estrains ,
 204. S' i pot mout ricamen bainar .
 205. En cascun bain pogras trobar
 206. Escrih a que avia obs ;
 207. E no i venia ranes ni clops
 208. Que totz gueritz no s' en tornes
 209. Si lo perque i demores ;
 210. E bainar s' i pot quan si volla :
 211. [Page 55]
 212. Non trobara qui li o tolla ,
 213. Pos n' aura fag plag ni coven ,
 214. Ab l' oste quelz loga nilz ven .
 215. Et en cascun delz bains naisia
 216. Aiga tan cauda que bollia ;
 217. Daus l' autra part nais aigua freja
 218. Ab que li cauda si refreja .
 219. Contra totz mals i a bains certz ;                (French)
 220. E cascus era ben cubertz
 221. E claus de murs si com maisos ;
 222. Cambras i ac en luec rescos
 223. On hom poc pausar e jazer
 224. E refrezir a son plazer .
 225. Uns n'i ac plus belz e plus rix ;
 226. Cel de cui ero fo amix
 227. D'En Archimbaut e fort privatz ;
 228. Moutas ves s' i era bainatz
 229. Car eran prop de sa maiso .
 230. L' ostes ac nom Peire Guizo ,
 231. E tenc sos bains mout ben garnitz
 232. E ben escobat[z] e politz ;
 233. Non s' i bainet si rix hom no .
 234. Tot senes pres et em perdo
 235. En Archimbautz aquis bainava ,
 236. E sa mollier i amenava
 237. Can li volia far pidanza
 238. D' alcu solas o d' amistanza ;
 239. Mai[s] mout petitet li durava
 240. [Page 56]
 241. Cil amistatz fera e brava ,
 242. Car tot avan que dels bains esca ,
 243. Ni [l]eis si descaus nis [de]vesca
 244. Garava ben los angles totz ,
 245. Poissas s' en vai , si coma goz
 246. C' om geta de cort jangolan ,
 247. Ques vai per los osses trian .
 248. L'uis dels bainz serret tota via
 249. Ab una fort clau que tenia ,
 250. Pois si vai demoran defors .
 251. Et quant a leis venia cors
 252. Que n' issis et il fai sonar
 253. A sas puncellas e tocar
 254. Un' esquilleta que pendia
 255. Dedins los bains ; adoncs venia
 256. En Archimbaut[z] per l'ui[s] ubrir ,
 257. E non podia pas giquir
 258. Que non disses ab fer semblan :
 259. " E cossi n'isses mais ugan ?
 260. Donar vos cuidei de bon vi
 261. Que m' a trames En Peire Gui ,
 262. Mas tot per iras m'en laissei :
 263. Eu eis a maison l' en portei .
 264. Ar vejas s' aves ren estat !
 265. Aranz degram esser disnat ;
 266. Non laus bainares mais d' un an ,
 267. Aiso[u]s convenc , si estaz tan
 268. A l' autra ves con fezes ara . "
 269. [Page 57]
 270. Ades vas los bains si regara
 271. Per vezer si homs n'issiria ,
 272. Car ges sos oilz ben [non] cresia
 273. Non lai agues home agut
 274. En un dels angles rescondut .
 275. Adonc li respon Margarida
 276. E diz : " Sener , ben fora issida
 277. Ma dona , mais per nos estet ;
 278. Nos li servim quan si bainet ,
 279. Et en aprop nos sins bainem ;
 280. E per aiso tan demorem ,
 281. E nos avem la colp' el tort .
 282. Pas ai " , fai s' el , las mas e mort ;
 283. " Mais voles bain que non fan aucas ,
 284. Aitan ben sas grans com sas pauchas ;
 285. Mais de vos non es meravilla . "
 286. Alis respon , et arodilla
 287. Si dons , pueis dis : " Sener , e vos ,
 288. Geus bainas plus soven que nos
 289. E lai estatz plus longamen . "
 290. Poissas ne ri , car sap que men ,
 291. Quar unquas , pueis que mollier pres ,
 292. Nos bainet neil venc neis em pes ,
 293. Nis resonet ungla ni pel ;
 294. Pron ac fag car estet en cel
 295. De sa mollier a son vejaire .
 296. Ges nos fera los guinnos raire
 297. Per nulla ren c' om li disses .
 298. [Page 58]
 299. Grifon semblet o Esclau pres .
 300. E tot fes digastendons :
 301. " Major pavor aura mi donz
 302. Sim ve barbat e guinhonut ;
 303. Il non fara ges tan leu drut . "
 304. El termini qu' Ens Archimbaus                (French)
 305. Era gelos e fers e braus ,
 306. Un cavallier ac em Bergoina
 307. En cui natura mes sa poina
 308. En faisonar et e nuirir ,
 309. E saup i trop ben avenir .
 310. Be i ac salva sa noiridura
 311. E son estuzi e sa cura ,
 312. Car non fo mais si bella res
 313. Ni a cui tan plagues totz bens .
 314. Tan fon savis e belz e pros
 315. Ques Absalon e Salamos ,
 316. Sil dui fossan us solamenz ,
 317. Encontra lui foran nienz .
 318. Paris , Hector et Ulixes ,
 319. Qui totz tres en un ajostes ,
 320. Quant a lui non foran presat
 321. Per sen , per valor , per beutat ,
 322. Car tan fon bella sa faissos
 323. C' om es al dire sofraitos ;
 324. Pero un petit ne dirai
 325. De sa faiso si con sabrai .
 326. Lo pel ac blon , cresp et undat ,
 327. [Page 59]
 328. Lo fron ac blanc , aut , plan e lat ,
 329. Los cilz ac niers et arzonatz ,
 330. Lonc[s] et espes , larc devisatz ,
 331. Oils ac grosses , vars e risenz ,
 332. Le naz fon belz et avinenz ,
 333. Loncs e dreitz e ben alinatz ,
 334. A lei d' un bel arbreir formatz ;
 335. La cara plena e colrada :
 336. Rosa de mai jorn qu' es nada
 337. Non es tam bella ni tan clara
 338. Quo fon li colors de sa cara ,
 339. Lai on si tain , mesclada ab blanc ;
 340. Plus bella colors non fon anc .
 341. Ben foron faitas sas aureillas ,
 342. Grandas e duras e vermeillas ;
 343. Li bocca bella e ginnosa
 344. Et en tot quan dis amorosa ;
 345. Las dens esteron per garan
 346. Plus blancas que d' un orifan ;
 347. Le mentos fon ben faissonatz ,
 348. Per mieils estar un pauc forcatz ;
 349. Lo col ac dreg e gran e gros ,
 350. Que non i par nervis ni os ;
 351. Amples fo mout per las espatlas
 352. E ac las aisi fortz con Atlas ,
 353. Muscles redons e fortz brasons ,
 354. E brazes tals con volc razons ;
 355. Las mans ac grans e fortz e duras ,
 356. [Page 60]
 357. Los detz loncs e planas junturas ,
 358. Pie[i]tz hac espes e sotils flancs ;
 359. De las ancas non fon ges rancs
 360. Ans las ac grossas e cairadas ,
 361. Coissas redundas e dins ladas ,
 362. Los genoils plans , las cambas sanas ,
 363. Longas e dreitas e ben planas ;
 364. Pes ac voutis , caus e nerveinz ,
 365. Anc per home non fon ateinz .
 366. D' aita[l] faison , d' aital semblanza
 367. Fo noiris a Paris e Franza ;                (French)
 368. Lai apres tan de las 7 artz
 369. Que pogra ben en totas partz
 370. Tener escolas , sis volgues .
 371. Legir e cantar , sil plagues ,
 372. En glies[a] saup mieilz d' autre clergue .
 373. Sos maistre ac nom Domergue ;
 374. Cel l' ensenet tan d' escrimir
 375. Que nulz hom nos poc si cobrir
 376. Ques el nol fier en descubert .
 377. Tam bell , tam pros ni tan apert ,
 378. Non vi hom anc , al mieu semblan ,
 379. Ni que fos aisi de bon gran .
 380. 7 pes ac d' aut , et atteis ben
 381. Dos pes ab lo pe sobre se
 382. Quan hom li mes en la paret
 383. Una candela o un muquet .
 384. [Page 61]
 385. Quant fon cavalliers , non avia                (French)
 386. Mas 17 ans et 1 dia .
 387. Le ducs sos oncles l' adobet ,
 388. 1000 e 700 liuras li det ,
 389. Et autras 1000 det l' en le reis ,
 390. Et autras 1000 le coms de Bleis ;
 391. 1000 e 300 l' en det sos fraires .
 392. 1000 marcs li donet l' emperaires .
 393. Le reis engles fo sos cosins
 394. E det li 1000 marcs d' esterlins ;
 395. Tot aiso fon de rend' assisa
 396. Que nos poc perdr'e nulla guiza .
 397. Fraire fon del comte Raols
 398. De Nivers , e no fon ges sols
 399. Quant fon ab lui , sous puesc ben dir .
 400. En segre cort et en servir
 401. Mes tot son percaz e sa renda .
 402. Sos dons non hac sabor de venda ,
 403. Car si dons non sec tost promessa
 404. Non es mais angoisa de pessa ,
 405. E qui trop fai son don attendre
 406. Non sap donar ni doina vendre ,
 407. E si dos promes es tost datz
 408. Si meseis dobla e sos gratz ;
 409. E pos tan si meillura dons
 410. Per tost donar c'uns ne val dos ,
 411. [Page 62]
 412. El tost penre fai oblidar
 413. L' afan c' om trai al demandar ,
 414. Ben dec aver bona sabor
 415. So que det Guillems per s' onor ,
 416. Car am donar avanzal querre .
 417. Gen saup presentar e proferre ;
 418. De tot quant fes saup aver grat .
 419. De lui si tengron per paguat
 420. Comte e rei , marques e duc ;
 421. E tencses ben per malastruc
 422. Tot home que lui non ames ,
 423. Ja nol vis , neis ni re nol des ,
 424. Mais que n' ausis lo ver comtar .
 425. Ges hom de lui nom poc gabar ,
 426. Car li vertatz sobraval dih .
 427. En un an non agran escrig
 428. So que fasia en un jorn .
 429. En gran deleit , en gran sojorn
 430. Eron las domnas que parlavon
 431. Ab lui d' amor , quan lo miravon .
 432. Astrucs fon de cavallaria ,                (French)
 433. Car als torneis on el venia
 434. Menet ab se bella compaina ;
 435. Cavalliers pren , cavals gazaina ,
 436. [Page 63]
 437. E tot o gasta e o dona .
 438. E quant a jostar s' abandona
 439. Nuls homs en sella non rema ,
 440. E cel que pren ab una ma
 441. Mantenen de la sellal trai
 442. E , si cos vol , ab lui s' en vai .
 443. Nom portet massa ni basto ,
 444. Car qui qu' en feris a bando
 445. Non saupra mot tro l' agra mort ,
 446. Tant ac bras pesant e fort !
 447. Mout amet tomeis e cembelz ,
 448. Domnas e joc , canz et aucelz
 449. E cavalz , deport e solaz
 450. E tot so qu' a pros home plaz ;
 451. Tan fo bons nom poc mellurar .
 452. Vilelme si fes appellar
 453. El sobrenom fon de Nivers .
 454. Chansons e lais , descortz e vers ,
 455. Serventes et autres cantars
 456. Sabia plus que nuls joglars ,
 457. Neis Daniel que saup ganren
 458. Nos pogr' ab lui penre per ren .
 459. Sei hoste tut de lui si lauson :
 460. Tant nol sobrecomtan ni bauson
 461. Mais non lur don al departir ;
 462. E per zo , quan l' auson venir ,
 463. [Page 64]
 464. Lur hostal paron e garnisson ;
 465. Mout home ab lui si formisson .
 466. Negus joglars , lai on el fos ,
 467. No fo marritz , avols ni bos ;
 468. Bels garet de fam e de freg ;
 469. Per so si l' aman tut a dreig
 470. Car totz los vest els encavalga .
 471. Ben feir' [ait]al le seners d' Alga
 472. Si tan ben faire o pogues ,
 473. E pero , si dreitz corregues ,
 474. Atertan li degra valer ,
 475. Car volontier fa som poder
 476. En passa poder ben soven ,
 477. Quar eu sai ben ques el despen
 478. En l' an cen ves en un jorn tan
 479. Com a de renda en tot l' an .
 480. Del sieu ben dir no m' antremet ,
 481. Mais , si non fos pen Bernardet ,
 482. De quem sap mal quar plus non l' ama ,
 483. E nonperquan ges non s' en clama ,
 484. Ben pogra dir , senes mentir ,
 485. Que lausan lui nom puesc fallir .
 486. De Guillem de Nivers vos dic                (French)
 487. Qu' el amet Dieu e son amic ,
 488. Et amet clergue e gen laiga .
 489. Ges nom promes sol pan et aiga ,
 490. [Page 65]
 491. Aisi con fan a l' ospital ,
 492. Als compainos de son ostal ,
 493. Ans esteron em bels arnes ,
 494. En rix cavals ab bos conres ,
 495. E pogron far gran messio
 496. Dar e jugar quan bel lur fo ,
 497. E sojornar 2 mes 3 ,
 498. Que ja de ren qu' aion despes
 499. Ja sol l' ostes non parlara ,
 500. Quar ben sap que pagat sera
 501. Quora que venga en la terra ,
 502. Per tornejamen per guerra ,
 503. Guillem[s] de Nivers lo cortes
 504. Qu' era tan de totz bons aips ples
 505. Que mil cavallier n' agran pro
 506. En fora cascuns tengutz pro .
 507. Tant ac lo cor franc e gentil
 508. Et en ben apenre sotil
 509. Que non fon res el mon tan grieus
 510. A lui nom paregues trop leus .
 511. Ancar d' amor no s' entremes
 512. Per so que lo ver en saupes ;
 513. Per dir saup ben que fon amors ,
 514. Cant legit ac totz los auctors
 515. Que d' amor parlon e si feinon ,
 516. Consi amador si capteinon .
 517. Car ben conoc que longamen
 518. [Page 66]
 519. Nom po[c] estar segon joven                (French)
 520. Ques el d' amur non s' entrameta ,
 521. Per so pessa que son cor meta
 522. En tal amor don bens li venga
 523. E que a mal hom non l' o tengua .
 524. En aiso ac som pessamen .
 525. Per moutas gens au et enten
 526. Com tenia Flamenca presa
 527. Cel que la cuj' aver devesa ,
 528. Et au dir per vera novella
 529. Quel miellers es e li plus bella
 530. El plus cortesa qu' el mon sia .
 531. En cor li venc que l' amaria
 532. S' om pogues ab ella parlar .
 533. Mentre qu' estai en cest pensar
 534. Amors ben pres de lui s' acointa
 535. E fes si mout gaia e cointa ;
 536. Fort li promet et assegura
 537. Qu' il li dara tal aventura
 538. Que mout sera valent e bona .
 539. Fort lo presica el sarmona
 540. E mostra li es ben artos
 541. E sobre totz homes ginos :
 542. " Saps pron d' agur e pron de sort ;
 543. Ancar non saps lo ric deport
 544. Qu' eu t' ai en una tor servat ;
 545. A ton obs lo ten hom serrat .
 546. Us fols gelos clau e rescon
 547. [Page 67]
 548. La plus bella dona del mon
 549. E la meillor ad ops d' amar ;
 550. E tu sols deus la desliurar ,
 551. Car tu es cavalliers e clercs ,
 552. Per zo t' a obs ades encercs .......
 553. Cella nug jac ad un repaire                (French)
 554. Pres de Borbo de 15 legas .
 555. Amors nol tenc ni pas ni tregas
 556. Que daus totaz partz non l' assaila :
 557. Veilant e dormen trebaila ;
 558. A lui non cal sis dorm o veilla ,
 559. Ades l' es Amors a l' aureilla ,
 560. Et es li vejaire quel diga
 561. Ques leve sus , car trop si triga .
 562. Ben fa parer l' aia trobat
 563. Solet quant tan fort lo combat .
 564. Si fos en un tornei armatz
 565. On agues mil colps pres e datz
 566. Ja , fe queus dei , tant noil sovengra
 567. D' amor ni al cor non la tengra ,
 568. Qu' ausit ai dir , e sai qu' es vers ,
 569. Que trop aizes e trop lezers
 570. Adus amor mais c' autra res ;
 571. E qui dopta qu' aissi non es
 572. Per Egisteu pot saber ,
 573. Quar cel ne saup , so diso , l ver .
 574. [Page 68]
 575. Quis tol repaus amor si tol ;
 576. Per so tenc ben cellui per fol
 577. Que vol repausar e jasser
 578. E sojornar a som plazer
 579. Si d' amor si cuja defendre ;
 580. Mais qui la vol aucir o pendre
 581. O tener captiva enclausa
 582. Tolla de se aisin' e pausa ;
 583. Proverbis es : qui trop s' azaisa
 584. Greu er si per amor nos laiza .
 585. Mout es Guillems en greu torment ,                (French)
 586. Amors lo pais de bel nient ,
 587. Plaser li fai so qu' anc non vi .
 588. Ben volgr' aver un bon devi
 589. Quel disses so que l' avenra ;
 590. De l' autra part non o vol ja :
 591. Mais vol estar ad aventura ,
 592. Car esperansa trop segura
 593. Non a tan de bona sabor
 594. Con cil ques mescla ab paor .
 595. Lo matinet , quan l' alba par ,                (French)
 596. Guillem[s] nos fes gaire sonar ,
 597. Ans si levet per si meteis ;
 598. Ges le jorns el lieg non l' ateis .
 599. Siei donzel si foron levat ,
 600. Ensellat agron e trossat
 601. E no i hac ren mais de l' anar .
 602. Guillems vai al mostier orar ,
 603. E diz soven en s' orason :