Le Roman de Flamenca Corpus

Old Occitan (XIII century)

(Under Construction)

Olga Scrivner, Sandra Kübler, Barbara Vance, and Eric Beuerlein

3. Lines 793-992

 1. En Archimbautz non s' oblidet
 2. Quar nou cenz e.LXXXXVII.
 3. Cavallers fes ans ques pauses795 .
 4. [Page 30]
 5. Al palais vengron796 tut de pes ,
 6. En caussas797 de pali rodat ,
 7. Et al rei si son presentat ;
 8. El reis donet lur per estrena
 9. Qu' en amor fos800 lur majer pena ,
 10. E li reina comfermet
 11. Lo dig del rei , als non lur det .
 12. Cel jorn portet armas le reis ,
 13. E dic vos ben non foron treis
 14. Que mieilz las portesson de lui ;
 15. Una marcha de non sai cui
 16. Ac lassat el som de la lanza ;
 17. Li reina nos fes semblanza
 18. Que mal li fos , pero ben sap
 19. Que la manega no[n] i es gap ,
 20. Car senhals es de drudaria .
 21. Suavet dis que s' il sabia
 22. Don l' avia le reis auda
 23. Caramen seria venduda(fol. 16)
 24. A tota dona , d' una en fors .
 25. De Flamenca li di[s] sos816 cors
 26. Qu' il l' agues la manega donada ;
 27. Nos pesset ver cella vegada
 28. Li reïna , pero si manda
 29. A N' Archimbaut qu' il lo demanda .
 30. Ens Archimbautz es tost vengutz ,               (French)
 31. Non fo meinz lanza ni escutz ,
 32. [Page 31]
 33. Neis823 antreseinz que portar deia
 34. Cavallier[s] que per joc torneia ;
 35. E quan fon davan la reïna
 36. Dessendet tost , e pois l' aclina .
 37. Saludet la cortezamen
 38. Et il lui , e per la mal pren828
 39. E fai seser al fenestral ;
 40. Si dis : " N' Archimbaut , bem830 sap mal ,
 41. E , si vos nom831 n' acossellatz ,
 42. Greujara mi cest mais assatz . "
 43. El respon : " Domna , Deus vos gart !
 44. Non agas mal en nulla part . "
 45. Ella nos tenc e nulla guisa835
 46. Que Flamenca , que fon assiza
 47. De josta liei 837a la fenestra ,
 48. Non adeses de sa man destra
 49. Et noil disses : " Eu parlarai
 50. Ab N' Archimbaut , dona , sius plai . "
 51. Ela respont ben e viaz :841
 52. " Eu o vol , dona , pos vos plaz . "
 53. Al fenestral qu' era de lonc (Vo)
 54. Cubert de palma e de jonc
 55. Fon li comtessa de Nivers ,
 56. E non ac ges los cabels pers ,
 57. An[s] son plus blon que non es aurs ,
 58. Mais so fon sos meillors thesaurs ;
 59. Aqui s' en es a leis venguda
 60. [Page 32]
 61. Flamenca , e no fon ges muda ,
 62. Anz 851hac solaz e bon e bel ;
 63. Si852 fes coissi de son mantel ,
 64. Et acoitret si de desus853
 65. E garet los cavalliers jus .
 66. Jes li reïna non s' oblida ,               (French)
 67. Anz fon dolenta e marrida
 68. E dis : " N' Archimbaut , bels amix ,
 69. Non fai le reis mout ques enix
 70. Quan , vesen mi , porta seinal
 71. De drudaria ? trop i fail
 72. Vaus mi e vaus vos eissamen .
 73. Ver vos en dic , mon issien . "
 74. En Archimbautz enten dese
 75. Qu' il d' aiso Flamenca mescre
 76. Qu' al rei agues manega tramessa ;
 77. Al[s] motz conois so qu' ellas pessa ,
 78. Et al respondre non demora :
 79. " Dona , per cel ques hom adora ,
 80. Non cug queus fassa deissonor
 81. Le reis sis sen joios d' amor ,
 82. Quar miels ne fai so queil atain 871.
 83. Esser ne volgra sos compain872 ,(fol. 17)
 84. Que per deveras pogue[s] far
 85. So qu' el fai per joia mostrar ,
 86. Qu' alres non es mais plas deportz . "
 87. [Page 33]
 88. " Don Archimbaut , aquest conortz
 89. Cueig eu ben que sobre vos torn
 90. Anz que siu passat .xv. jorn . "
 91. " No i movas , domna , gelosia ,879
 92. Que ja per ren non o seria . "
 93. Adonc ela son 881cap secos :
 94. " Dizes882 que non seres gelos ?
 95. A la fe Deu ! vos si seres ,
 96. E ben leu razon vos n' aures . "
 97. " Dona , e per que o dizes ?
 98. Non m' essenes , fe quem deves ,
 99. Qu' ieu conosc ben d' aitals affars . "
 100. Abtan fo vengutz us juglars
 101. E dis a N' Archimbaut : " Bel sener ,
 102. Lo reis vol ja l' espasa cener890
 103. A Tibaut lo comte de Bleis .
 104. Tibaut[z] sam trames el meseis ,
 105. Sener , sius plas , que lai anes ;
 106. Endreh s' amor non o laisses . "
 107. En Archimbaut[z] lo comjat pren
 108. Plus iratz que non fes parven ,
 109. Mais li bella res non sap ren .
 110. Ai ! qual peccat , qu' a mala fe !
 111. Quar li reina tan percaza
 112. Que ja mais non dorma ni jaza
 113. Dons Archimbautz en sana pausa .(Vo)
 114. Gran dolor l' a el cor enclausa
 115. Don non cug que ja mais reveinha
 116. [Page 34]
 117. Si Amors garir non l' en deinha ,
 118. Mais per contrari l' en garra
 119. Quan le cujars s' averara .
 120. Quan fon al rei defors tornatz               (French)
 121. Le coms Tibautz fon adobatz ,
 122. Et ab lui plus de .iiij.
 123. Que tut son cosin e parent .
 124. De la reïna s' es partitz
 125. En Archimbautz tristz e marritz
 126. Car trop l' ac dih mala novella ;
 127. Pero un escudier appella
 128. E dis li : " Fai vespras sonar ,
 129. Quar ben er ora de sopar
 130. Quant las aura le reis auzidas . "
 131. Mas las domnas qu' eron issidas
 132. Als fenestrals , ques esgardavon
 133. Los cavalliers que biordavon ,
 134. Quant auzon ques hom vespras sona ,
 135. Dison : " Non es ancara nona ,
 136. Et hom sona las vespras ja !
 137. So marit perda qui la va
 138. Quandis cavalliers i biort !
 139. Ja per vespras nom perdam cort ! "
 140. Abtant le reis s' en es intratz ;
 141. Coma savis es essenhatz ,
 142. Venc a Flamenca el palais
 143. Et ab si de laïns la trais ; (fol. 18)
 144. Li baro trastut lo segueron
 145. [Page 35]
 146. El cavallier ques ameneron
 147. Las domnas ques a vespras van
 148. Alegramen e domnejan .
 149. Vespras cantet hom aut e bas .
 150. Quan dichas foron , tot de pas
 151. Le reis s' en eis , e men' ap se
 152. Flamenc' , el ten la man el se ,
 153. Cais per vesadura privada .
 154. Li reïna fon mout irada
 155. E N' Archimbautz ben atretan ,
 156. Mais nocan fes autre semblan .
 157. Tut van sopar e ben e gent ;
 158. Assaz an neulas e pimen
 159. E raust e fruchas e boinetas ,
 160. Rosas freschas e violetas ,
 161. E glaz e neu per refretzir
 162. Lo vi , que non tolla dormir .
 163. [D]el joi ques an lo jorn menat
 164. Eron totas e tut lassat ,
 165. E van jazer tro l' endema .
 166. Al jorn , si per vos non rema ,
 167. Cil953 que son de nou adobat
 168. Si foron ja antresenhat ,
 169. E van pongen per las carreiras
 170. Ab sonalz de mantas manieras .
 171. Adonc si leval remestiris .
 172. A N' Archimbaut creis le consiris .
 173. Et a tal dol ins en son cor(Vo)
 174. Qu' a pena si ten que non mor ;
 175. Daus l' autra part vol far conor[t]
 176. [Page 36]
 177. E la reïna blasma fort
 178. Car anc li mes en sospieizo
 179. Flamenca per nul' occaiso .
 180. Plus gen que poc so mal cubri ,
 181. Tot son tesaur gent adubri
 182. E largamen don' e despen ,
 183. E saup li bon qui del sieu pren .
 184. .xvii. jorns duret e plus
 185. Li cort[z] , et anc non saup negus
 186. A quals dels jorns mieil[z] li estet ,
 187. Car totz jorn[z] li cortz melluret
 188. Per conduh e per mession .
 189. Tut li ric homen el baron
 190. Si meravillan don es pres
 191. So qu' Ens Archimbautz a despes .
 192. Al vinten jorn s' en departi
 193. Le reis e l' autre atressi ;
 194. Li reina non volgra jes
 195. Li cortz dures 980ancar u mes ,
 196. Car bes cuja certanamen
 197. Le reis am Flamencha per sen ;
 198. Mas el non l' ama per amor ,
 199. Anz cujet far mout gran amor984
 200. A N' Archimbaut quan l' abrassava
 201. Vezen sos ueils , e la baisava ,
 202. Car negun mal el no i enten .
 203. Cha[s]cuns s' en vai fort ben dizent (fol. 19)
 204. E[s] tenent tut per ben pagat
 205. [Page 37]
 206. D' En Archimbaut , car el a dat
 207. Alz juglars tan quel plus mendix ,
 208. Sol non o joc , pot esse[r] rics .