Le Roman de Flamenca Corpus

Old Occitan (XIII century)

(Under Construction)

Olga Scrivner, Sandra Kübler, Barbara Vance, and Eric Beuerlein

4. Lines 993-1268

 1. En Archimbautz totz los esdreissa ,                (French)
 2. Mais al cor ha una destreissa
 3. Per que s' en torna mout dolentz .
 4. Aisil destrein us mals cozentz
 5. Ques om appella gelosia ;
 6. Soven lo geta de la via
 7. El fai pensar tan que non sap
 8. De som pessat venir a cap .
 9. Quan tornatz fon a sa1001 maiso
 10. De lui si partol compainho ,
 11. E cujon ben non sia sas .
 12. Per gran malesa torz las mans ,
 13. E pauc n' es meins ades non plora ;
 14. Anc non cujet esser abhora
 15. Dins sa cambra ques atrobes
 16. Sa mollier e que la bates ;
 17. Mas ges non l' a sola trobada ,
 18. Anz fo mout ben acompanada ,
 19. Car de las domnas del castel
 20. Avi' ab si un gran tropel .
 21. El ne fon dolenz et iratz
 22. Et es si malamen giratz1014
 23. Tutz estendutz al cap d' un banc ,
 24. E plais co s' agues mal de flanc. (Vo)
 25. Sa vida ten en gran despieh
 26. [Page 38]
 27. E ja non levera1018 dei lieg
 28. Si non1019 temses blasmes e critz ;
 29. Sols estai et adolentitz ,
 30. E diz soen : " Laz ! quem pensiei
 31. Quan pris mollier ? Deu ! estraguiei.
 32. E no m' estava ben e gent ?
 33. Oi ! lo mal aion miei parent
 34. Quem cosselleron qu' ieu preses
 35. Zo don ad home non venc bes !
 36. Aras1027 avem mollier, mollier !
 37. Lasset ! mout mi pot esser fer
 38. Que gelosia mi destreina ;
 39. Non sai de qual guisam capteina .
 40. E tot zom fai cesta barnessa ,
 41. E perga Dieu si ren s' en pensa !
 42. Mais eu l' en farai ben pensar .
 43. Deus ! Deus ! con o poirai eu far? "
 44. Ben es intratz e mala brega ,
 45. Ren non acaba1036 ni eissega ;
 46. Soen vai dins , soen defora ;
 47. Deforas art , dedins acora ;
 48. Ben es gelos qui aisi1039 bela :
 49. Quant cuja cantar et el belau,
 50. Qpant cuja sospirar bondis ;
 51. Neguna ren non eissernis ;
 52. Lo pater noster diz soen
 53. Del simi , que res non l' enten ;
 54. [Page 39]
 55. Tot jorn maleja e regana ,
 56. E fail gran dol li genz estraina : (fol. 20)
 57. Quant hom estrainz era intratz
 58. El si fes mout afazendatz ,
 59. E siblet per captenemen ,
 60. Suau diz : " A penas m' en tein1050
 61. Que nous get fors en decazeig ! "
 62. El det torneja son correig
 63. E vai chantan tullurutau
 64. E vai danzan vasdoi vaidau ;
 65. Levalz cilz et a si donz guinha ,
 66. Daus l' autra part als sirventz signa
 67. Aporton aiga per lavar ,
 68. Car el si volria disnar ;
 69. So ditz per tal que hom s' en esca .
 70. Assaz ordis , cora que tesca ,
 71. Quar ades vai de sai , de lai ,
 72. E quant non o pot suffrir mai
 73. Si diz : " Bel sener , disnas vos ,
 74. Que ben es tems , sius platz , ab nos ?
 75. Fort bom1065 sabra s' o voles far ,
 76. Pron avenres a domnejar . "
 77. Adoncas fai un joc cani ,
 78. Que las dens monstra e non ri .
 79. Per son vol homen non veiria ;               (French)
 80. Vejaire l' es de cui que sia
 81. Que sa mollier vol et enquer ,
 82. [Page 40]
 83. Maldiga Dieus aital don er !
 84. Vejaire l' es, qui parl' ap leis
 85. Que far l' o deu aqui meseis .1074
 86. " Bastit avem aisi domnei : (Vo)
 87. Per tems o comenset le reis ;
 88. Avan que de Nemurs issis
 89. Mi cuh eu be que la sentis ;
 90. Asaborada la savia ,
 91. Per so tam privatz s' en fazia .
 92. Mais de lui en re no m' o tengra :
 93. Ben lail gardera quan sa vengra ;
 94. Mais ara ve quis vol e vai ,
 95. E per son grat venrion mai .1084
 96. Non veses qual semblan lur mostra ?
 97. Ben fai parer que non es nostra .
 98. Deu ! menar1087 l' an en tot malastre !
 99. Eu non voil esser plus lur pastre :
 100. Malvaz pastor ha en aital
 101. Qu' a sos obs noz , ad autres val .
 102. Leu es a dire del menar !
 103. Non cuh c' o pogues acabar
 104. Le reis que s' en fai tam privatz.
 105. Las ! caitiu ! c' a mala fui natz !
 106. Si nom posc guardar una domna
 107. Mal levaria la coronna1096
 108. Qu' es de lonc Sant Peire de Roma,
 109. E mal derocharia doma
 110. [Page 41]
 111. Si non puesc venzer una thosa .
 112. Bem fora mielz estes d' esposa ,
 113. Car per leis pert enseinament
 114. E tot zo qu' atain a joven .
 115. Per Dieu ! malvaz cambis ai faitz ;
 116. Per fol consseil sui ara1104 traitz .
 117. Li reïna ben o sabia(fol. 21)
 118. Quan mi dis que gelos seria ;
 119. Maldiga Deus aital divina
 120. Car no m' en fes sivals mecina !
 121. Car veramenz sui eu gelos
 122. Plus de null ome ques anc fos ;
 123. Los autres n' ai eu vencutz111 totz ,
 124. E per bon dreg serai cogotz .
 125. Mais ja nom cal dire1113 : serai ,
 126. Qu' ades o sui , que ben o sai ! "
 127. A si meseis fortmen s' irais ,
 128. Tiras los pels , pelas lo cais ,
 129. Manjas la boca, las dens lima ,
 130. Fremis e frezis , art e rima ,
 131. E fai trop mals oils a Flamenca .
 132. A penas si ten que noil trenca
 133. Sas belas crins luzens e claras ;
 134. E dis : " Na falsa , quem ten aras
 135. Que nous aucise e nous affolle1123
 136. E vostra penchura non tolle !
 137. E geus aves levat coaza ,
 138. [Page 42]
 139. A l' autr' an cuh qu' en fares massa
 140. En sospeisso1127 que laus arabe ;
 141. E ja non cug queus sia sabe1128
 142. Quan laus farai ab forfes tondre ;
 143. Greu1130 laus veiria hom rescondre ,
 144. Quan venon ist cortejador
 145. Per so que digan antre lor :
 146. Dieus ! qui vi mais tam bellas cris !
 147. Plus bellas son non es aurs fis .(Vo)
 148. Eu conosc ben los guins els sinz ,
 149. Els mas estrinz el pes causins .
 150. Cui pessatz vos aver trobat ?
 151. Aitan sai con vos de barat ,
 152. Pero d' aitan m' en affollatz ,
 153. Quiem trebail e vos repausaz ;
 154. E non ai hos , nervi ni polpa1141
 155. Non traga mal per vostra culpa ;
 156. Mais , trop m' er greu s' aisin1143 passatz
 157. Que vostra part ben non n' aias . "
 158. Il respon : " Sener ques1145 avez ? "
 159. " E con ! " li fai s' el , " vos respondez !
 160. Per Crist ! per Crist ! malaus balli1147 !
 161. Eu mur , e vos esquarnes mi !
 162. Aisom fan ist donnejador ;
 163. Mais fe que dei Nostre Senor ,
 164. Non sai trobarau huis ubert ;
 165. [Page 43]
 166. Qui domna garda tan s' i pert
 167. Si non la met en tal preiso
 168. Que non la veja s' aquel1154 no
 169. Que la deu gardar et aver ;1155
 170. Aisi ben leu la pot tener .
 171. Alas ! caitiu malaürat ,               (French)
 172. Engilosit , engratonat ,
 173. Ar iest tu fols gelos affriz ,
 174. Roinos , barbutz , espelofitz ,
 175. Tiei pel son fer et irissat1161
 176. Que semblon Flamencha espinat1162
 177. E coa d' esquirol salvage .(fol. 22)
 178. Aunit has tu e ton linage,
 179. Mais no m' en cal : mais voil morir1165
 180. Qu' eser1166 aunitz per trop sufrir ;
 181. Mais voil esser1167 gelos proatz
 182. Qu' eser1168 suffrens escogossatz ;
 183. Mais voil esser1170 gelos sauputz
 184. Qu' eser suffrens cogos cornutz . "
 185. Ja sabon tut per lo pais                (French)
 186. Qu' En Archimbautz es gelos fins ;
 187. Per tot' Alverg[n]'1173 en fan cansos
 188. [Page 44]
 189. E serventes , coblas e sos ,
 190. O estribot o retroencha
 191. D' En Archimbaut con ten Flamencha ;
 192. Et on plus hom a lui o chanta
 193. Nous cujes sos mals cors s'1178 eschanta .
 194. S' alcus sos amix l' en1179 blasmes
 195. Nous penses que plus l' en ames ,
 196. Ans li respon iradamen :
 197. " Sener , ben aug e beus enten ;
 198. E qui m' o deu tener a mal
 199. S' ieu sui gilos , si Deus mi sal ?
 200. Ben pauc ne sai gelos non fosson1185 .
 201. Tal m' en escarnisson en tosson
 202. Que foron plus gilos de me
 203. Si tot jorn visson davan se
 204. Tam bella ren con ieu i vei .
 205. Non sai emperador ni rei
 206. A cui port de mollier enveja ;
 207. E conosc ben que nom folleja(Vo)
 208. Si bem1193 vauc de leis rancuran ;
 209. Mais gardar si deu hom avan ,
 210. Quan savis es , quel1195 venga dans .
 211. E que faria s' us truanz ,
 212. Ques fenera d' amor cortes
 213. E non sabra1198 d' amor ques es ,
 214. L' avia messa en follia ?
 215. No m' en crezatz s' ieus o dizia ,
 216. [Page 45]
 217. E nomperquan m' o dirai
 218. Non o vol ges , er tot quant ai .
 219. E que diria de vergonha ?
 220. En fol i metria ma poina
 221. A leis gardar et a servir1205
 222. Quis vol sai poira ben venir
 223. Mais ja , per Dieu ! non la veira ,
 224. En tan aut poig nos levara
 225. Pero qu' ab leis parle ses me ,
 226. Non , s' i venia , per ma fe !
 227. Le coms sos paires o sa maire ,
 228. Sa sor o Jauselis sos fraire1212 ! "
 229. Quan1213 s' es partit de cel amic                (French)
 230. De cui non ama son castic ,
 231. A si meseis s' en vai parlan ,
 232. " E diz : " Aquest1216 quem vai blasman
 233. D' aiso1217 quem degra mieilz lauzar
 234. Petit sap fors1218 de castiar ,
 235. Mout cuja ben aver parlat
 236. Quar sol1220 m' a gelos appellat ; (fol. 23)
 237. Mout parlet ab gran sotileza ,
 238. Mais am mais la mieua folleza
 239. Non fas lo sieu sen tan prion .
 240. Apres a Bolonha , o hon ?
 241. Aquest rics1225 hom , de plagesia ?
 242. Folz es car mais hoi mi castia ,
 243. Mieilz degra dir : " Bels sener cars
 244. [Page 46]
 245. Gardas vos ben que vostra pars ,
 246. Aiso es ma dona Flamenca ,
 247. Ja per sas lauzengas nous venca
 248. Per tal que fassa son talan . "
 249. " Pro m' agra dih ab sol aitan .
 250. D' aiso non dis ni buf ni baf ,
 251. Aisi con folz parlet en daf ,
 252. E dis mi pur que gelos era ;
 253. Ava ! so trobet en espera ;
 254. Pero , pero1237 , qui m' o sabria
 255. Folz es , et eu folz sil cresia .
 256. A la fe Deu ! pauc sap de plag .
 257. Ara ja ben leu m' a hom fag
 258. Dedins ma cambra tal esquern
 259. Don non guerrai1242 d' aiscest ivern ."
 260. Ab aquest mot si lev' en trot
 261. E vai ades al plus que pot ,
 262. E vol1245 sos pels d' amon d' aval ,
 263. Auza sos pans e fai lo bal
 264. De la pagesa hon plus cor1247 ;
 265. De mout gran ast venc1248 a la tor1248 ,
 266. Troba Flamenca que sezia ,
 267. Et ac mout bella compainia (Vo)
 268. De domnas qu' estavon ab ella ;
 269. Per pauc le gilos non s' esfella
 270. [Page 47]
 271. E diz : " Prop es qui mal ne mier . "
 272. Poissas s' en eis el escalier
 273. Et es cachutz trastotz evers
 274. Sus els escalos a travers ,
 275. Et ap pauc non s' es degollatz .
 276. Le malastrucs malauratz
 277. Grata lo suc , grata la cota ,
 278. Leval braier , tira la bota ;
 279. Poissas si dreissa , pois s' aseta ,
 280. Pois s' esterilla , poissas geta
 281. Un gran badail e pois si seina :
 282. " Nomine Domi ! qual enseina
 283. Es aiso de bon' aventura ! "
 284. Pois intra querre sa centura1266
 285. E fai una contracelada1267
 286. Ves sa mollier qu' es fort irada ;