Le Roman de Flamenca Corpus

Old Occitan (XIII century)

(Under Construction)

Olga Scrivner, Sandra Kübler, Barbara Vance, and Eric Beuerlein

1. Lines 1-495

  ...........................................
  ........................................... (*)
 1. " Poissas lur dis tot1 en apert :               (French)
 2. Vostre cor nom tengas cubert ,
 3. Mais digas mi : si Dieus mi dona
 4. Un' aventura que m' es bona
 5. Non sabra bon a totz ensems ?
 6. Ieu ai desirat mout lonc temps
 7. C' ap N' Archimbaut agues paria ,
 8. Ar son vengutz d' en lai al dia
 9. Ques el la quer e la demanda :
 10. Per son anel dominim10 manda
 11. Que Flamenca penra sim voil .
 12. Mout i faria gran ergueil
 13. S' ieu d' aizo dizia de no .
 14. [Page 1]
 15. D' autra part le reis mi somo
 16. Que , sim plaz , ma filla penra ,
 17. Per autra non la laissara ;
 18. Mais aissom par causa trop brava
 19. Si Flamencha deven esclava :
 20. Mais voil que sia castellana
 21. E qu' ieu la veja la semana ,
 22. Ol mes o l' an una vegada ,
 23. Que fos reïna coronada
 24. Per tal que non la vis jamais .
 25. Anc paires tan gran mal non trais
 26. Per sa filla con ieu trairia
 27. S' en aisi tostems la perdia .
 28. Pero27vostre sen m' en digas .
 29. " Sener " , fan s' il , " mais tan vos plaz ,
 30. A N' Archimbaut nous deves fener ;
 31. Meller cavalliers nom pot cener30 (Vo)
 32. Espaza tan quan dural monz ;
 33. De totz mals aips es sos cors monz .
 34. Lo cors nos33o dis et amors
 35. Mais vos34faria de socors
 36. En Archimbautz , s' ops vos avia ,
 37. Quel reis Esclaus nil reis d' Ongria .
 38. Pero a madonan parllaz
 39. Et a Flamenca o demandaz ,
 40. Quar ben es tals qu' e son talen
 41. Sap esgardar razon e sen ;
 42. E tut nos autr' issir nos n' em ;
 43. [Page 2]
 44. Fors el palaiz vos attendrem . "
 45. Le coms fes sa mollier venir .               (French)
 46. Flamenca non i volc giquir ;
 47. Dedins la cambra son vengudas ,
 48. Dejosta lui son assegudas .
 49. " Domna " , fai s' el , " mestier avem
 50. De penre conseil si podem .
 51. Vos avez [ben] , som49 cug , auzit
 52. Quel rei pot aver per marit
 53. Ma bella filla qu' es aici ;
 54. Gran honor nos fai , sous afi ,
 55. Car per mollier penre la deinna . "
 56. " Sener " , fai s' il , " glazis m' esteinna
 57. S' ieu ja o voil ni o volrai !
 58. Car m' o dizes trop m' en esglai56;
 59. Volrias donc qu' ieu tramezes
 60. La ren del mon c' al cor plus m' es ?
 61. .....................................
  .....................................
  Lacune d'une feuillet
 62. Ben valc una rica ciutat . (fol. 3)
 63. Hanc mais un jorn non repauseron               (French)
 64. Tro a Borbo ; aqui troberon
 65. N' Archimbaut a cui mout pezava
 66. De Robert car tant demorava .
 67. E quant lo vi fort s' alegret
 68. Del comte Gui65e demandet
 69. [Page 3]
 70. E de Flamenca atressi .
 71. Cascuns dels cavalliers plevi
 72. Que Robert[z] non diz lo cente
 73. De la beutat qu' il a en se .
 74. Quant an comtat tot quant an fah
 75. " Certas " , fai s' el , " si a bon plag ;
 76. Tot l' atendrai , ren non er meinz .
 77. Robert , ben par que no t' iest feinz ,
 78. El cavallier n' auran bon grat
 79. Car tan ben t' i an ajudat ;
 80. E , part lo grat , si Deus bem76 do ,
 81. N' auran , s' ieu posc , bon guizardo .
 82. Mais le termes mi par ben prop ,
 83. Jes non a ops que i ponhem trop
 84. En querre80 so quens a mestier .
 85. Dimenegue movam [de] prum[i]er
 86. Cent cavallier serem , ses plus ,
 87. Quatr' escudiers aura chascuns ;
 88. Nos tuit portarem un seinal ,
 89. E l' escudier85 seran egal
 90. E de vestir e de joven ,
 91. De bos aips e d' e[n]senhamen .
 92. Armas88 de fer e entresein[z] , (Vo)
 93. Sellas et escutz de nou teinz ,
 94. D' un semblan e d' una color ,
 95. Portarem tut, e l' auriflor . "
 96. Zo era sa captal senhera
 97. [Page 4]
 98. Qu' als torneis anava premiera .
 99. " .L. saumiers nos an ops ,
 100. E ja negus non sia clops .
 101. Non vol negus trotiers i an ... "96
 102. Quant ac son affar establit               (French)
 103. Robert[z] no mes ges en oblit
 104. Al comte nos n' an us messages .
 105. Ben saup las vias els passages ,
 106. Tro a Nemurs non s' es tarzatz ;
 107. Savis fon et enrasonatz ,
 108. Al comte dis so que dir dec ;
 109. El coms104 per autre non s' en plec
 110. Qu' el eis o comtet a son fill ,
 111. E diz : " Bels fils, bem meravill
 112. S' ar nons coven faire gran cort ;
 113. Termen avem petit et cort ,108
 114. Qu' En Archimbautz dis que venra ;
 115. Ja .xv. jorns non tarzara . "
 116. El111 filz respon : " Nous esmagues ,
 117. Bel sener paire , pro aures ;
 118. Assaz podes donar e metre ;
 119. Ja nulla ren nous cal prometre :
 120. Assaz aves argent et aur .
 121. Eu vi l' autre jorn lo thesaur :
 122. De .v. anz en sa es cregutz (fol. 4)
 123. Tant que ja non er despendutz .
 124. [Page 5]
 125. Si co[m] ma sors es la belaire
 126. Del mon , e la plus de bell' aire ,
 127. Aisi121 coven tal cort fassam
 128. Que non fos tals de sai Adam .
 129. Trastotz vostres amix mandatz
 130. Es als enemix perdonatz .
 131. Non sai d' aici125 en Alamainna
 132. Negun baron que ja i remainna ,
 133. Qu' a cesta cort non venga tost
 134. Plus volontiers non128 fari' en ost . "
 135. " -Bels fils , per Dieu , not sia pena ,
 136. Tu o fai tot e tu o mena ;
 137. Eu vol que131 sias pros e larcs ,
 138. Quit quer .c. sols dona .x. marcs ,
 139. Qui t' en quer .v. dona l' en .x. ;
 140. Aisi poiras montar en pres . "
 141. " -Sener, letras fassam e breus ,135
 142. Messages mandem bons et leus ,
 143. Qu' a cesta cort vengan ades
 144. Cil que son de luein e de pres . "
 145. Abtan mandan .v. messagiers :               (French)
 146. Salamon ac nom le prumiers140 ,
 147. L' autre Guiot , l' autre Robi ,
 148. L' autre Girat , l' autre Coli .
 149. Cist an en .vii. jorns tant anat
 150. Qu' en tot Flandris non an laissat
 151. Negun baro , ni duc ni comte ,
 152. Non l' aian fag razon e comte (Vo)
 153. [Page 6]
 154. Consi a venir s' aparella147
 155. Tals cortz ques anc non ac parella .
 156. Sos amix mandal coms e prega ,
 157. Als enemix fai paz e trega
 158. Per so que neguns non151 reteinna
 159. Que cascuns a sa cort non veinna .
 160. Anc153 Archimbautz ges non retenc :
 161. Tres jorns avant lo terme venc ;
 162. Gen fon acullitz et onratz
 163. E per totz " bel sener " clamatz .
 164. Mout i a gran honor conquista ,
 165. Mais , pois quez ac Flamenca vista
 166. Quel159 cor el cors l' a enflamat
 167. D' un foc amoros160 , arosat
 168. D' una douzor aitan suau ,
 169. Que tot lo fuec el cors l' enclau ,
 170. Que nuilz semblanz non163 par defors
 171. De la calor que sufr'164 el cors ,
 172. Qu' el art dedinz e defors trembla ;
 173. E per so ges166 nom par ni sembla
 174. Que de calor sia sos mals ;
 175. E pero si fora mortals
 176. S' aitan tost non agues169 mescina ;
 177. Mais el la trobet bon' e fina ,
 178. C' al penre171 non fon ges amara ,
 179. [Page 7]
 180. Anz si172 fon si douza e si clara
 181. Qu' el mon non es nuilz homs tan sans
 182. Que non degues voler quels mans
 183. Els pes agues totz175 amortitz (fol. 5)
 184. Tostems , sol un jorn fos garitz
 185. Per medicina tan veraia .
 186. Enz Archimbautz forment s' esmaia ,
 187. Sil destreinh l' amoros consires ;
 188. Granz penal fon e granz martires
 189. De l' esperar tro al dimenegue .
 190. Ben volgr' aver abbat o clergue
 191. Que lail des lo venres ol sapte :
 192. Si per compra ni per acapte
 193. Pogues trobar tal indulgenza ,
 194. Del pagar non volgra crezensa .
 195. L' endeman de [la] Pantecosta               (French)
 196. Dreg a Nemurs li cors s' ajosta
 197. Bela e rica e pleniera .
 198. Anc [mais] negus190 hom non vi fiera ,
 199. Ni a Liniec ni a Proïs ,
 200. Que i agues tant e var192 e gris
 201. E drap de seda e de lana .
 202. Tut li ric home , per ufana ,
 203. De .viij. jornadas enviro
 204. I vengron cascuns per tenzo .
 205. Tant i ac comtes e comtors
 206. [Page 8]
 207. [E] dominis e vavassors198
 208. E d' autres barons rix e pros ,
 209. Que cascuns [es] de pres coitos , (Vo)
 210. Qu' en la vila non lur aünda ,
 211. De torn en torn , a la redunda ,
 212. Per miei la bela pradaria
 213. Cascus perpren albergaria .
 214. Assaz i ac tendas e traps205
 215. Et alcubas de divers draps
 216. E paballos de manta guiza
 217. Que non temon pluja ni biza ;
 218. De cruecs , de blancs et de vermeilz
 219. N' i ac plus de .v. cens pareils ;
 220. Las aiglas son els poms dauratz ,
 221. E cant es le soleilz levatz
 222. Flameja li ribeira tota .
 223. De juglars i ac tan gran rota
 224. Que , si fosson tan ric de cor
 225. Con las paraulas216 son defor ,
 226. Cavalgar pogran a Domas .
 227. Anc en la villa non remas
 228. Bona rauba que lai non fos ;
 229. E qui la volc aver en dos
 230. Aver la poc , sol disses tan :
 231. " Daus part lo comte la deman . "
 232. Trop fo li cortz ben establida ;               (French)
 233. Per rics si ten qui plus envida
 234. [Page 9]
 235. E qui plus conducha ni gasta225 ;
 236. Cascuns s' esforsa e s' azasta
 237. De dar a celz que penre volo .
 238. Genz non son cortz aitals com228 solo ;
 239. Breumen s' en passa hom aora,
 240. Per que vai Pres a mala ora .
 241. Non es meravilla neguna ,
 242. Car totz le monz trai a la una.
 243. Sabez cals una es aquil ? (fol 6)
 244. Malvestatz c' a mes en essil234
 245. Valor e so qu' a leis s' atain ;
 246. Pres es mortz e Jois sos compain236 .
 247. -E Deus ! per que ? -Deu ! car Vergo[i]na
 248. Mor cascun jorn. -E non la poina
 249. Donchas de garir Conoissensa ?
 250. -Per Dieu ! non ges, car benvolenza
 251. Non es oi res mais fins baratz ,
 252. Car , si conseil neis demandatz ,
 253. Non trobares qui jal vos don
 254. Si non i conois lo sieu pron ,
 255. Ol pron ques es de son amic
 256. Ol dan qu' es de son enemic ;
 257. Per son fail qui joven capte .
 258. No m' o cal dir , cascus o ve
 259. C' Amors dechai e tel cap morn ;
 260. Pero a mas novas vos torn .
 261. Al dimenegue, lo ben mati,              (French)
 262. En Archimbautz, que non dormi
 263. [Page 10]
 264. Tres sers avia ja passatz,
 265. Si fon vestitz ja e causatz,
 266. Quan le coms a la cambr' intret ;
 267. De part Flamenca saludet ,
 268. Et el respon : " Bel sener , Deus
 269. Vos don tal gauh con es le mieus
 270. Quan vos Flamenca mentaves .
 271. -Levas d' aquï , si la venes
 272. Doncas vezer dedinz sa cambra ;
 273. Assas lai a musquet et ambra (Vo)
 274. Et autras joias queus pot dar .
 275. -Sener, si lam voles menar ,
 276. Anc tan volontiers non anei
 277. E negun luec , pos mi nasquei . "
 278. Le coms lo pres per miei la ma ,
 279. Ab lui vas la cambra s' en va
 280. Et a Flamenca269 lo presenta .
 281. Non fes semblan que fos dolenta ,
 282. Mas un pauc estet vergonosa .
 283. Le coms di[s] : " Veci272 vostr' esposa ,
 284. N' Ar[c]himbaut , sius plas , prendes la .
 285. -Sener, si274 en leis non rema ,
 286. Anc ren tan volontiers non275 pris . "
 287. Adoncs li piucella somris ,
 288. E dis : Sener , ben faitz parer
 289. Quem tengas en vostre poder ,
 290. Qu' aissim donas leugeramen ;
 291. [Page 11]
 292. Mais , pos vos plas , ieu i consen280 .
 293. D' aicest " consen " tan gran joi ac
 294. En Archimbautz , e tan li plac ,
 295. Nos poc283 tener que noil preses
 296. La ma e non la l' estreisses .
 297. Abtan se parton ambedui ;
 298. En Archimbautz sab ben a cui
 299. Laissa son cor que ges non porta .
 300. Regardan s' en vai a la porta ;
 301. De lai pren comjat ab los o[i]lz .
 302. A Flamenca non tolc ergueilz
 303. Que noil fez[es] un bel semblan ; (fol. 7)
 304. Soau dis : " A Dieu vos coman . "
 305. Cinc293 evesque e .x. abbat               (French)
 306. Foron vestit et adobat
 307. Quels atendon dins lo mostier ;
 308. A N' Archimbaut fes destorbier
 309. Car l' en fan aitan longa festa .
 310. Ben fon passada ora sexta
 311. Avan que l' agues esposada299 .
 312. Per ric si tenc quan l' ac baisada .
 313. Tantost con fon dicha la messa
 314. Tuit van jugar a taula messa ;
 315. Et anc negus ren no i perdet ,
 316. Car ben aparellat trobet
 317. Tot so que fon obs al manjar .
 318. [Page 12]
 319. D' aiso non voil gaire comtar
 320. Car semblaria levadura ,
 321. Car hanc homs n[on] i hac fraitura
 322. De ren que saupes cor pensar ,
 323. Que310 boca deja desirar .
 324. En Archimbaut[z] el coms serviron ;
 325. Mais l' ueil d' En Archimbaut si viron
 326. Soen e lai on sos313 cors era .
 327. Per so vol cascun[s] se levera ,
 328. Avan mieg manjar , de la taula .
 329. Li juglar comensan lur faula ,
 330. Son estrumen mena e toca
 331. L' us , e l' autres canta de boca .
 332. E tot aiso fon grans enueig
 333. A N' Archimbaut , e si la nueg (Vo)
 334. D' aquest dan noil feses emenda ,
 335. Ja per poiso ni per bevenda
 336. Non cuh que jamais revengues .
 337. Emenda n' ac ; el eis la pres ,
 338. Car la nueg jac ab la puncela
 339. E si la fes domna noella ,
 340. Car d' aquo era ben maïstre ;
 341. Nulla dona de si mal istre
 342. Non fo que , si el la pregues ,
 343. Endesen no l' endomengues .
 344. Leu pot doncas adomesgar
 345. Flamenca que nos332 saup tornar
 346. Ni per forsa ni per engien .
 347. [Page 13]
 348. Suau la baiza e l' estrein
 349. E gardet si al plus que poc
 350. Noil fassa mal on que la toc ;
 351. Consi que337 fos , aquella ves
 352. An[c] non s' en plais ni clam non fes .
 353. Plus d' ueg jorns dureron las nossas ;              (French)
 354. Li bisbe , l' abat ab lur crossas,
 355. I an be .ix. jornz demorat ,
 356. Et al dezen prendon comjat
 357. E van s' en tut alegramen .
 358. En Archimbautz al cor jauzen ,
 359. Car tot ha cant vol ni desira ;
 360. De nulla ren mais non consira
 361. Mais com pogues en grat servir
 362. Leis cui vol onrar e blandir .
 363. Si nol fos vergonha trop granda (fol. 8)
 364. El eis li dera sa garlanda350
 365. E sa penche e so mirail .
 366. Mais, quan [el] vi que353 li cort[z] fail
 367. E vi ben que mal estaria
 368. Si el aqui plus remania ,
 369. Al comte parlet a cosseil :
 370. " Sener , obs m' a que m' apareil
 371. De faire cort , e so breumen ;
 372. Coman vos a Dieu e vauc m' en ,
 373. E vostra fillam trametes
 374. Al terme que mes i aves . "
 375. Bons e breus fon aquest comjatz ;              (French)
 376. [Page 14]
 377. Dreg a Borbon s' en es tornatz ;
 378. De sa cort far a pessamen ,
 379. Car faire la vol ricamen ,
 380. Que ja sol non sia parlat
 381. D' aiso qu' a l' autra fon donat .
 382. Messages mand' al rei de Franza ,
 383. E pregal fort queil faza onranza
 384. Ques a sa cort venga dese
 385. E la reïna i ame ;
 386. E sil plazia ques anes
 387. Dreg per Nemurs , et amenes
 388. Flamencha , bon grat l' en sabria ,
 389. Per tostemps gazanat l' auria .
 390. En tot Peitau ni en Beiriu
 391. Non ha baro cui non enviu
 392. Messages , letras e sagelz ,
 393. Neis en la marcha de Bordelz (Vo)
 394. Ni de Baiona ni de Blaia
 395. Non fon pros hom letras non aia .
 396. Tut son mandat , tut i venran ,
 397. Que ja per re non remanran .
 398. Entretant fai ben adobar              (French)
 399. La vila et encortinar
 400. De bancals e de bels tapitz ,
 401. De bels palis386 , de bels samitz .
 402. Aur et argen387 , deneir[s] e drap[s]
 403. Copas e cullier[s] et enap[s] ,
 404. [Page 15]
 405. E totas res c' om pot menar
 406. Vol sia dat sens demandar
 407. A celz que penre deinharan .
 408. Aisi392 con li borz es estan
 409. Fai cascuns adobar las ruas ;
 410. Austardas e cignes394 e gruas ,
 411. Perdizes , anetz e capos ,
 412. Aucas , gallinas e paons ,
 413. Conilz , lebres , cabrols e cers ,
 414. Senglars et orses granz e fers
 415. I ac tan que ja plus non calgra ,
 416. Ni l' autra400 carn ja mens non valgra .
 417. Ben a fag los ostals garnir ,
 418. Que per re no i posca fallir
 419. Legumis , civada403 ni cera ;
 420. De tot aizo non quis espera
 421. Per ren queil n' avengues soisebre .
 422. Espic , encens , canella e pebre ,
 423. Girofle , macis , citoar (fol. 9)
 424. I ac aitan fag apportar
 425. Ques en cascun dels antreforcs ,
 426. En aisi410 con s' esten le borcs ,
 427. Ne fes cremar un plen pairol .
 428. Quant [hom] i passa , tan bon ol
 429. Que res non [fai] a Monpeslier ,
 430. Lai on baton l[i] especier ,
 431. Entorn calendor414 , las pimentas .
 432. [Page 16]
 433. .V. pareilz de vestimentas
 434. Totas de polpr' ab aur417 batut ,
 435. E mil lanzas e mil escut ,
 436. Mil espazas e mil ausberc ,
 437. Estan tut pres en un alberc ,
 438. E mil destreir tut sojornat .
 439. Tot aiso vol sia donat
 440. Als cavalliers c' armas penran
 441. D' En Archimbaut , quan si volran .
 442. Quant ac son afar adobat ,              (French)
 443. Le reis venc ab son gran barnat
 444. Et ab se Flamenca menet .
 445. Plus de .vj. legas o de .vij.
 446. Duret li rota mouta spessa ,
 447. E davan totz , un' esdemessa ,
 448. Le filz del comte vai poinent ,
 449. Car esser volc prumierament
 450. A N' Archimbaut, ques fo433 eisitz
 451. A l' encontre mout ben garnitz .
 452. Ben ac mil cavalliers valens
 453. E mil438 borzes e mil servens , (Vo)
 454. C' unsquex envida et acueil
 455. Lo rei438 e diz : " Eu ai ric brueil
 456. E bon ostal e bon vergier .
 457. Sener , sius plaz , un don vos quier :
 458. Qu' e mon ostal vos albergues .
 459. -Per nïen m' en envidares " ,
 460. [Page 17]
 461. Diz le reis , " c' ap Flamenca son ;
 462. Ab vos albergon cist baron . "
 463. " -Sener, tut seran albergat
 464. E ben auran trastot lur at . "
 465. Sens bruit albergo e ses nauza ,
 466. Anc hom non i tenc porta clausa ;
 467. Mout ac bon ostal li reïna ,
 468. Flamencal fon bona vezina .
 469. De tals n' i ac que mout si dolgron451 ,
 470. De las dompnas , que ges non volgron
 471. C' om las vengues trop cortejar ;
 472. Lassas foron del cavalgar
 473. E de la calor c' an ahuda.
 474. Garida fon e revenguda
 475. Cascuna can si fon pausada .
 476. Tantost con fo nona sonada
 477. Tut van manjar et aco pro .
 478. De mantas guisas an peisso
 479. E tot zo461 que tain a dejun ,
 480. Am462 fruche ques hom trob en jun ,
 481. Aquo som peras e cereias463 .
 482. Un presen de doas aceias
 483. Le reis a Flamenca trames ;
 484. Ben l' en saup rendre las merces ,(fol. 10)
 485. Apres manjar , aisi con tais467 .
 486. [Page 18]
 487. Anc a la cort res no sofrais
 488. Mais paubre[s] a cui hom dones
 489. So que i sobret , que nos perdes .
 490. L' endeman fo la Sanz Joans ,              (French)
 491. Una festa rica e grans ,
 492. Es anc per el473 non s' amermet .
 493. L' evesques de Clarmon chantet
 494. Aquel jorn la messa major ;
 495. Sermo fes de Nostre Senor
 496. Comen san Joan tan amet
 497. Que plus que prophetal clamet .
 498. Poissas vedet de part lo rei
 499. Qu' aisi con cascus cre sa lei
 500. De .xv. jornz homs nos partis
 501. De la cort, per ren ques auzis ,
 502. Quel reis vol qu' aitan dureil cortz ;
 503. So dis a folz, non dis a sortz484 ,
 504. Car negus hom non hac talan
 505. Que s' en partis, negeus d' un an .
 506. Sil reis i volgues tant estar
 507. Ben lo feiran el cais gelar .
 508. Cant agron tuit la mess' auzida
 509. Le reis a Flamenca causida ,
 510. Et eis s' en ab leis del mostier .
 511. Apres lui van ben tres miller
 512. De cavalliers que domnas menon .
 513. Tut ensems al palais s' en venon (Vo)
 514. On le manjars fon adobatz .
 515. [Page 19]